Blog legislatora

Blog poświęcony wyłącznie legislacji: Zasadom techniki prawodawczej, procesowi legislacyjnemu, praktyce legislacyjnej

O blogu

Legislacja to proces niezwykle złożony. Z jednej strony, oparty na przepisach, jednoznacznych dyrektywach, formalnych procedurach i technikach prawodawczych.  Z drugiej jednak strony, w legislacji jest wiele obszarów nieujętych w sztywne, bezwzględne nakazy i zakazy. Poza tym, życie przynosi coraz to bardziej skomplikowane problemy społeczne, które wymagają zupełnie nowych rozwiązań legislacyjnych. Legislacja jest więc żywa i zmienna. Tymczasem nie ma zbyt wielu miejsc na bieżące omawianie zmian w niej zachodzących, czy też ustalania ujednoliconej praktyki na przyszłość. Zupełnie odrębnym problemem (w tym przypadku zasadniczym) jest czas – legislatorzy go nie mają. Ogrom zadań, obciążenie bieżącą pracą i dbałość o jakość „legislacyjnego urobku” nie pozwala im na pisanie artykułów czy większych opracowań roztrząsających praktyczne i teoretyczne dylematy normotwórcze. Dzisiaj jednak narzędzie w postaci Internetu stworzyło prostsze możliwości wymiany poglądów i wzajemnego wsparcia w pracy legislacyjnej. Dlatego też założyłem blog legislatora.

Blog ma służyć przedstawianiu moich poglądów na wszystkie zagadnienia związane z szeroką rozumianą legislacją. Liczę, że z czasem powstaną w nim dodatkowe narzędzia dla tych, którzy interesują się legislacją. Chcą pogłębiać wiedzę o niej i chcą dać wkład w jej rozwój.

Włodzimierz Zając

O autorze

LEGISLACYJNE CURRICULUM VITAE

Włodzimierz Zając                  
magister, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe związane z legislacją  

1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów;
Od 2009 r. do 14 maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego;
Od 15 maja 2015 r. działalność gospodarcza po firmą Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna WZ.

Doświadczenia szkoleniowe i edukacyjne

  • od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie  dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL;
  • od 2007 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
    • od 2011 r. wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej.

Publikacje

Autorstwo: „Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny” Warszawa 1999, współautorstwo „Referendum lokalne, praktyczny komentarz” Zielona Góra 2002, pojedyncze publikacje z zakresu legislacji w Przeglądzie Legislacyjnym, Przeglądzie Sejmowym i wydawnictwach okolicznościowych.

Z państwa prawa do prawa państwa

Demokratyczne państwo prawne to pojęcie, które jest symbolem przemian zapoczątkowanych w 1989 r. To nasz wspólny dorobek – wspólnoty, która wybrała drogę budowy swojego życie społecznego, gospodarczego i politycznego w oparciu o wartości wyrażone przepisami prawa...

czytaj dalej

Andrzejkowa autopromocja

Nie mam chwilowo czasu napisać merytorycznego wpisu na tematy legislacyjne, zdecydowałem się więc na kilka zdań ogólnych refleksji związanych z prowadzeniem bloga. Blog legislatora jest niszowy, nie spodziewałem się, że będzie miał jakieś szerokie grono odbiorców....

czytaj dalej

Przepisy epizodyczne w praktyce

  Niestety, miałem rację. Przepisy epizodyczne, jako nowy rodzaj przepisów przewidziany w Zasadach techniki prawodawczej, to nieporozumienie. O obawach w tej sprawie pisałem już we wpisie z 9 października 2015 r., ponieważ jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad...

czytaj dalej

Legislacja to abstrakcja (?)

Kończąc ostatni wpis byłem przekonany, że do ustawy o Sądzie Najwyższym wrócę. Nie sądziłem jednak, że powodem napisania kolejnego wpisu będzie polemika z zarzutem niekonstytucyjności ustawy!!! Niemożliwe? Zaiste, nieprzewidywalne są skutki legislacyjnego chaosu jaki...

czytaj dalej

Oda do „metryczki”

Metryczka aktu normatywnego to podstawa podstaw techniki prawodawczej. To po jej treści rozpoznaję, czy nad projektem aktu normatywnego pracował wykwalifikowany legislator. To taki probierz poprawnej legislacji, a mówiąc jeszcze bardziej górnolotnie – kultury...

czytaj dalej

Ustawy z PRL-u w demokratycznym państwie prawnym

Problem, który poruszę nurtuje mnie już od wielu lat. Ostatnio powrócił, kiedy w internecie, z opóźnieniem, którego nie potrafię wytłumaczyć, wypatrzyłem Księgę jubileuszową na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji LEGISLACJA CZASU PRZEMIAN, PRZEMIANY W LEGISLACJI...

czytaj dalej
Zadaj pytanie bezpośrednio

Dodaj plik dozwolony format .jpg,.zip,.doc,.docx

Legislacja - przydatne strony internetowe

Wykonanie i hosting eBiznes                                                                                                                                                               KONTAKT