Blog legislatora

Blog poświęcony wyłącznie legislacji: Zasadom techniki prawodawczej, procesowi legislacyjnemu, praktyce legislacyjnej

O blogu

Legislacja to proces niezwykle złożony. Z jednej strony, oparty na przepisach, jednoznacznych dyrektywach, formalnych procedurach i technikach prawodawczych.  Z drugiej jednak strony, w legislacji jest wiele obszarów nieujętych w sztywne, bezwzględne nakazy i zakazy. Poza tym, życie przynosi coraz to bardziej skomplikowane problemy społeczne, które wymagają zupełnie nowych rozwiązań legislacyjnych. Legislacja jest więc żywa i zmienna. Tymczasem nie ma zbyt wielu miejsc na bieżące omawianie zmian w niej zachodzących, czy też ustalania ujednoliconej praktyki na przyszłość. Zupełnie odrębnym problemem (w tym przypadku zasadniczym) jest czas – legislatorzy go nie mają. Ogrom zadań, obciążenie bieżącą pracą i dbałość o jakość „legislacyjnego urobku” nie pozwala im na pisanie artykułów czy większych opracowań roztrząsających praktyczne i teoretyczne dylematy normotwórcze. Dzisiaj jednak narzędzie w postaci Internetu stworzyło prostsze możliwości wymiany poglądów i wzajemnego wsparcia w pracy legislacyjnej. Dlatego też założyłem blog legislatora.

Blog ma służyć przedstawianiu moich poglądów na wszystkie zagadnienia związane z szeroką rozumianą legislacją. Liczę, że z czasem powstaną w nim dodatkowe narzędzia dla tych, którzy interesują się legislacją. Chcą pogłębiać wiedzę o niej i chcą dać wkład w jej rozwój.

Włodzimierz Zając

O autorze

LEGISLACYJNE CURRICULUM VITAE

Włodzimierz Zając                  
magister, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe związane z legislacją  

1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów;
Od 2009 r. do 14 maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego;
Od 15 maja 2015 r. działalność gospodarcza po firmą Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna WZ.

Doświadczenia szkoleniowe i edukacyjne

  • od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie  dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL;
  • od 2007 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
    • od 2011 r. wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej.

Publikacje

Autorstwo: „Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny” Warszawa 1999, współautorstwo „Referendum lokalne, praktyczny komentarz” Zielona Góra 2002, pojedyncze publikacje z zakresu legislacji w Przeglądzie Legislacyjnym, Przeglądzie Sejmowym i wydawnictwach okolicznościowych.

Ustawy wprowadzające – moje błahe uwagi

Tak się złożyło, że w mojej praktyce legislacyjnej nie miałem zbyt wielu okazji pracować przy ustawach wprowadzających. Jeśli już, moje doświadczenia ograniczały się do udziału pośredniego. Żałuję, bo przecież takie ustawy to najtrudniejsze wyzwanie dla legislatora,...

czytaj dalej

Tytuły aktów prawa miejscowego – praktyka prawie ujednolicona

Dawno nie było o legislacji samorządowej. Aktualizując materiały na jedno z ostatnich szkoleń szukałem dobrych przykładów dotyczących praktyki formułowania tytułów aktów prawa miejscowego. Przegląd wojewódzkich dzienników urzędowych potwierdził moje dotychczasowe...

czytaj dalej

Nowelizacja nowelizacji – zło niekoniecznie niekonieczne

To jest wpis o jednym z najtrudniejszych problemów w legislacji - nowelizowaniu przepisów zmieniających. Powstał on przy okazji ogólniejszej refleksji związanej z przerwą w pracy organu ustawodawczego. Otóż, od zawsze mam wrażenie, że im dłużej ustawodawca, z...

czytaj dalej

Wspomnienia z Kolumnowej.

  Ostatnie tygodnie to wewnętrzna walka, czy i jak odnieść się do tego, co przewala się przez legislację, tego co jest przejawem niewidzianych naruszeń zasad tworzenia prawa, tego co rzutuje na codzienne życie legislatora, tego co niesie nieprzewidywalne skutki na...

czytaj dalej

Czy minister może zawiesić ustawę?

Pytanie retoryczne? Nie - realny problem legislacyjny, choć odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista (oczywiście, że nie może). Stan rzeczy jest taki. W dniu 18 października 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku...

czytaj dalej

Bloglegislatora.pl nowe otwarcie

Dzisiaj, z pomocą mojego kolegi (jeszcze z licealnej ławy) Artura Śliwińskiego działającego w branży e-marketingu ( emarketer.edu.pl ) blog rusza w nowej szacie graficznej „postawionej” w programie WordPress. Jak zapowiadałem w pierwszym wpisie traktuję ten blog nie...

czytaj dalej

Chwilowe, przejściowe trudności ale idzie nowe.

Przepraszam, blog nie działał przez blisko trzy tygodnie (nie podejmuję się nawet powtórzyć informacji o przyczynach technicznych tego stanu rzeczy), a że byłem na urlopie za granicą, dość późno podjąłem działania w celu jego odblokowania. Trwają prace nad...

czytaj dalej
Zadaj pytanie bezpośrednio

Dodaj plik dozwolony format .jpg,.zip,.doc,.docx

Legislacja - przydatne strony internetowe

Wykonanie i hosting eBiznes                                                                                                                                                               KONTAKT