Legislacja – przydatne strony internetowe

Legislacja – przydatne strony internetowe:

  1. sejm.gov.pl – proces ustawodawczy w Sejmie, dokumentacja wszystkich etapów pracy nad projektem ustawy
  2. isip.sejm.gov.pl – ogólnodostępna baza ustaw i rozporządzeń, teksty ujednolicone ustaw
  3. bas.sejm.gov.pl – opinie, ekspertyzy materiały eksperckie do procesu legislacyjnego
  4. senat.gov.pl – proces ustawodawczy w Senacie
  5. rcl.gov.pl – dzienniki ustaw w wersji elektronicznej, podstawowe informacje o legislacji rządowej, unijna technika prawodawcza, Dobre praktyki legislacyjne, szablon projektu aktu normatywnego
  6. trybunal.gov.pl – baza orzeczeń Trybunału, opracowania tematyczne, w tym zwłaszcza corocznie aktualizowana e-publikacja Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  7. legislacja.org.pl – strona Polskiego Towarzystwa Legislacji
  8. legislacja.mrog.org – strona prywatna – prawie wszystko o legislacji